લીગ ફૂટબોલ આ અઠવાડિયું મેળ

ઇંગલિશ ચેમ્પિયનશિપ – આવનારી ફિક્ષ્ચર્સ

27 મે 2019 – 15:00 ડર્બી કન્ટ્રી વિ એસ્ટોન વિલા

કપ ફૂટબૉલ આ અઠવાડિયું મેળ

Europa League – આવનારી ફિક્ષ્ચર્સ

29 મે 2019 – 20:00 ચેલ્સિયા વિ આર્સેનલ

ફૂટબૉલ સમાચાર

રહીમ સ્ટર્લીંગ: Social media & T-shirts not enough to combat racism (મે 22, 2019 12:35)
Manchester City forward Raheem Sterling says there must beharder punishmentsto combat racism

Women’s World Cup: Fifa ‘doing everything they canto seat families together (મે 22, 2019 12:35)
Fifa says it isdoing everything it canto ensure families will be seated together at next mont

Man banned for ‘despicableAnfield abuse (મે 22, 2019 12:04)
A Huddersfield man has been issued with a Football Banning Order following adespicableinciden

EFL play-off finals essential stats (મે 22, 2019 11:59)
The EFL play-off finals kick off on Sky Sports this weekend and here are five essential stats ahe

રાફેલ Varane: France defender to remain with Real Madrid (મે 22, 2019 11:48)
World Cup-winning centre-back Raphael Varane says he will remain with Real Madrid next season.